Ankieta - Patron dla Drobina

 

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Drobina!

Niniejsza ankieta przygotowana została przez Urząd Miasta i Gminy w Drobinie we współpracy
z Parafią św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Drobinie. Jej celem jest poznanie Państwa zdania w związku z ideą jaką jest ustanowienie patrona dla Miasta Drobin.

Władze gminy przygotowują projekt uchwały Rady Miejskiej mającej na celu wystąpienie do kurii biskupiej o podjęcie działań, które pozwolą na uzyskanie przez Miasto Drobin prawa
do ustanowienia patrona. Wyniki ankiety znacząco pomogą w realizacji tego pomysłu i wsparciu całego procesu.

Uprzejmie prosimy o aktywny udział w badaniu i wypełnienie ankiety. Wszystkie podane przez Państwa informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do tego celu.

Badanie jest w pełni anonimowe.

LINK DO ANKIETY: https://goo.gl/forms/fMC1k6RpApqRpSBi2

Ks. Andrzej Kucharczyk Proboszcz Parafii św. Stanisława w Drobinie

Marcin Fronczak Przewodniczący Rady Miejskiej w Drobinie

Andrzej Samoraj Burmistrz Miasta i Gminy Drobin

Dodatkowe informacje