Spotkanie z przedstawicielem WKU w Płocku

Andrzej Samoraj - Burmistrz Miasta i Gminy Drobin zaprasza mieszkańców gminy na spotkanie z przedstawicielem Wojskowej Komendy Uzupełnień w Płocku w sprawie tworzenia i naboru ochotników do Wojsk Obrony Terytorialnej.

Spotkanie odbędzie się w dniu 26.04.2018 r. o godzinie 1700 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie.

Dodatkowe informacje