Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Drobinie

W dniu 08 marca 2018 r.  o godz. 13.00

w Sali narad Urzędu Miasta i Gminy Drobin

odbędzie się II część posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drobinie

Temat posiedzenia: realizacja nadzoru przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin nad czasem pracy kierowników jednostek organizacyjnych

 

 

   Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

Radny Rady Miejskiej w Drobinie

/-/ Mariusz Lewicki 

                                                         

Dodatkowe informacje