Komisja Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Drobinie

W dniu  28 lutego 2018 r. o godz. 11.00

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin

odbędzie się posiedzenie

Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Drobinie

 

 

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1.Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku.

2. Spotkanie z autorem programu rewitalizacji dla Miasta i Gminy Drobin.

3.Sprawozdanie Kierownika Posterunku Policji z działań poprawiających bezpieczeństwo mieszkańców.

4. Ocena stanu dróg gminnych.

5.Sprawy różne.

6.Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

   Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa

 i Gospodarki Komunalnej

 

/-/ Henryk  Jeziak

Dodatkowe informacje