Posiedzenie Komisji Rewizyjnej i Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej

W dniu 19 lutego 2018 r. o godz. 13.00

w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Drobin

odbędzie się wspólne posiedzenie

Komisji Rewizyjnej i Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej

Rady Miejskiej w Drobinie

 

Tematem posiedzenia będzie kontynuacja posiedzenia zwołanego w dniu 06 lutego 2018 r. na temat wydania wstępnej opinii o zasadności skargi złożonej przez p. Bożenę Woźniak dot. naruszenia praw pracowniczych przez  Dyrektora Szkoły Podstawowej w Drobinie.

 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia                                                

      Kultury i Opieki Społecznej                                                                   

 

          (-)  Agnieszka  Olęcka                                                                                         

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 Radny Rady Miejskiej w Drobinie

 (-)  Mariusz Lewicki

 

 

Dodatkowe informacje