Zaprosznie na wspólne posiedzenie Komisji

W dniu 6 lutego 2018 r. o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Drobin odbędzie się wspólne posiedzenie

Komisji Rewizyjnej i Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej

Rady Miejskiej w Drobinie

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przedstawienie porządku.

3. Wydanie wstępnej opinii o zasadności skargi złożonej przez p. Bożenę Woźniak dot. naruszenia praw pracowniczych przez  Dyrektora Szkoły Podstawowej w Drobinie.

4. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia                                                Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

      Kultury i Opieki Społecznej                                                                      Radny Rady Miejskiej w Drobinie

 

          (-)  Agnieszka  Olęcka                                                                                         (-)  Mariusz Lewicki 

Dodatkowe informacje