Zaproszenie na XLIV Sesja Rady Miejskiej.

W dniu 29 stycznia 2018 r.o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin odbędzie się  XLIV Sesja Rady Miejskiej w Drobinie zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Podjęcie Uchwał Rady Miejskiej w Drobinie:

1)Uchwała Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie zlecenia Komisji Rady Miejskiej w Drobinie  wydania wstępnej opinii o zasadności skargi złożonej na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Drobinie.

4. Oświadczenia i komunikaty.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Drobinie

(-) Marcin Fronczak

 

Dodatkowe informacje