Budowa chodnika na ulicy Magnoliowej

Ukończono pierwszy etap modernizacji ulicy Magnoliowej w Drobinie, który dotyczył budowy chodnika wraz ze zjazdami. W ramach prac ułożono 362 m2 chodnika z kostki brukowej. W ostatnim czasie dokonano odbioru końcowego zadania, w którym wzięli udział: Andrzej Samoraj - Burmistrz Miasta i Gminy Drobin, Hubert Luśniewski - Prezes Zarządu Spółki Inwestycyjno-Mieszkaniowej w Drobinie, Helena Rak - sołtys osiedla Drobin I oraz mieszkańcy ulicy Magnoliowej. Inwestycja została sfinansowana ze środków Miasta i Gminy Drobin w kwocie 53 000 zł. Wykonawcą zadania była nasza Spółka Inwestycyjno-Mieszkaniowa, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu PZP. Kolejne etapy budowy ul. Magnoliowej i chodników przy innych ulicach w Drobinie zaplanowane są w tegorocznym budżecie Miasta i Gminy Drobin.

 

Dodatkowe informacje