Dodatkowa Rekrutacja do projektu

  • Drukuj
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
„Dotacje na innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”
 
Burmistrz Miasta i Gminy Drobin ogłasza DODATKOWĄ REKRUTACJĘ do projektu 
pn. ”Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin” 
 
W projekcie mogą uczestniczyć osoby, które spełniają co najmniej jeden z nw. warunków:
1. gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające  do  otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej,
2. gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych,
3. dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, 
4. osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym,
5. rodziny zastępcze,
 
oraz łącznie nw. warunki:
Ø posiadają stałe miejsce zamieszkania na terenie gminy Drobin, 
Ø nie posiadają komputera i Internetu,
Ø miejsce ich zamieszkania jest w zasięgu dostępu do Internetu, oferowanego przez  operatorów świadczących usługi dostępu do Internetu.
 
 
REKRUTACJA DODATKOWA DO PROJEKTU w dniu 22.01.2018 r. (poniedziałek) w godz. od 7.30 do 15.30
 
Uwaga! rekrutacja ma na celu stworzenie listy rezerwowej osób, które będą uczestniczyć w projekcie w przypadku rezygnacji/śmierci dotychczasowych Beneficjentów Ostatecznych – nie planuje się zakupu nowych komputerów
 
Informacji udziela Biuro projektu: Urząd Miasta i Gminy w Drobinie
ul. Marszałka Piłsudskiego 12, 09-210 Drobin
' (24) 26 01 441 wew. 106, 107
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , strona: www.drobin.org.pl
 
Zal.1
Zal.2