Przekazanie nowego sprzętu dla Posterunku Policji w Drobinie

We wtorek, 19 grudnia br., Andrzej Samoraj - Burmistrz Miasta i Gminy Drobin przekazał na ręce st. asp. Adama Dziembowskiego - Kierownika Posterunku Policji w Drobinie urządzenie wielofunkcyjne wyposażone w drukarkę, skaner i faks, wraz z materiałami eksploatacyjnymi oraz trzy analogowe aparaty telefonicznie. Podczas wręczenia sprzętu obecny był również nadkom.Sławomir Żelechowski - Komendant Miejski Policji w Płocku. Łączny koszt wyposażenia to niemal 2 000 zł, zakup sfinansowano ze środków budżetu Miasta i Gminy Drobin.

To kolejna pomoc dla naszych policjantów, w ostatnim czasie dofinansowano m.in. zakup samochodu policyjnego. Nasz samorząd, w miarę swoich możliwości, wspiera działalność miejscowego posterunku, co przyczynia się skutecznej poprawy ładu i porządku publicznego.

 

 

Dodatkowe informacje