Zajęcia profilaktyczne w Cieszewie

W dniu 11.12.2017 r. Dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Cieszewie wzięły udział w zajęciach w ramach Programu Profilaktycznego "Zapobieganie zjawiskom patologii w szkołach". Poprowadził je profilaktyk i edukator Piotr Zagajewski.

Uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy wiekowe: klasy I-III oraz IV-VI. Zajęcia dotyczyły przeciwdziałania agresji, kształtowania odpowiedzialności za własne czyny, profilaktyki uzależnień, motywacji do nauki i zdobycia wykształcenia oraz podnoszenia autorytetu nauczyciela i rodzica. Przeprowadzono także kilka rozmów z nauczycielami nt. funkcjonowania szkoły i relacji wewnątrzszkolnych oraz jedno spotkanie z rodzicem i uczniem dotyczące ambicji szkolnych. Szkoła otrzymała materiały edukacyjne dla nauczycieli, elementy profilaktyczne dla uczniów oraz certyfikat udziału w programie CPP-P.

 

Dodatkowe informacje