Zaproszenie na XLII Sesję Rady Miejskiej w Drobinie

 
W dniu 15 grudnia 2017 r. o godz. 13.00 
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin odbędzie się XLII Sesja Rady Miejskiej w Drobinie zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875).
 
Proponowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie Uchwał Rady Miejskiej w Drobinie:
1)Uchwała Rady Miejskiej w Drobinie zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/240/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 r.  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2017-2030;
2)Uchwała Rady Miejskiej w Drobinie zmieniająca Uchwałę budżetową na rok 2017 Nr XXIX/241/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 r.;
4. Oświadczenia i komunikaty.
 
 
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
 
/-/ Marcin Fronczak
 
 
 

Dodatkowe informacje